Tạo Code Snippet trong Visual Studio 2013

Sử dụng Code Snippet trong Visual Studio giúp giảm số lần gõ phím, tăng tốc độ coding (giảm thời gian coding) cũng tức là giảm bệnh nghề nghiệp, tăng thêm thời gian để tập trung vào việc hữu ích hơn (so với coding).

Một số Code Snippet C# có sẵn

prop – tạo thuộc tính tự thực hiện (auto-implemented property).
propfull – tạo thuộc tính có đủ get set.
propg – tạo thuộc tính tự thực hiện chỉ đọc.
else, if, do, for, foreach, switch, while – tạo các câu lệnh tương ứng
struct, class, enum – khai báo các kiểu
try, tryf – tạo khối try, try-finally

Nơi lưu trữ Code Snippet
Nơi lưu trữ Code Snippet có sẵn: “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\VC#\Snippets\1033\Visual C#”
Các Code Snippet do ta tự tạo sẽ nằm trong thư mục “C:\Users\TênUser\Documents\Visual Studio 2013\Code Snippets\Visual C#\My Code Snippets” (Win 8)

Tạo một Code Snippet

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
 <CodeSnippet Format="1.0.0">
  <Header>
   <SnippetTypes>
    <SnippetType>Expansion</SnippetType>
   </SnippetTypes>
   <Title>propnpc</Title>
   <Author>Lê Văn Luật</Author>
   <Description>Tạo property có tạo sự kiện thay đổi thuộc tính.</Description>
   <HelpUrl>
   </HelpUrl>
   <Shortcut>propnpc</Shortcut>
  </Header>
  <Snippet>
   <Declarations>
    <Literal Editable="true">
     <ID>type</ID>
     <ToolTip>Kiểu dữ liệu</ToolTip>
     <Default>string</Default>
     <Function>
     </Function>
    </Literal>
    <Literal Editable="true">
     <ID>property</ID>
     <ToolTip>Tên thuộc tính</ToolTip>
     <Default>property</Default>
     <Function>
     </Function>
    </Literal>
   </Declarations>
   <Code Language="csharp"><![CDATA[
  private $type$ _$property$;
  public $type$ $property$
  {
    get { return _$property$; }
    set
    {
      if (_$property$ != value)
      {
        _$property$ = value;

        OnPropertyChanged("$property$");
      }
    }
  }$end$]]></Code>
  </Snippet>
 </CodeSnippet>
</CodeSnippets>
Advertisements

One thought on “Tạo Code Snippet trong Visual Studio 2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s