Kế toán trên Excel 2: Các bảng chung & Bảng cân đối số phát sinh

Lưu ý: các bạn NÊN đặt tên sheet, tên vùng ô đúng như theo hướng dẫn (như trong bài viết này) để dễ nhìn và khi nhập công thức được dễ dàng, ít sai sót.

Các sheet cơ bản gồm:

Sheet thông tin chung – Đặt tên là KT

KT01-KT

Tên vùng: oNgayDau, oNgayCuoi, oTenCongTy, oDiaChiCongTy, oMaSoThue

Sheet chứng từ gốc – Đặt tên là CT

KT02-CT

Tên vùng: vCTNgayGhiSo, vCTNgay, vCTSo, vCTDienGiai, vCTTKNo, vCTTKCo, vCTSoPhatSinh

Sheet Hệ thống tài khoản & số dư đầu năm – Đặt tên là HTTK

KT03-HTTK

Tên vùng: vHTTK

Sheet Bảng cân đối số phát sinh – Đặt tên là CDSPS

KT04-CDSPS

Tên vùng: vCDSPS

Công thức:

+ Số dư Nợ đầu kỳ = Số dư Nợ đầu năm – Số dư Có đầu năm + Tổng phát sinh Nợ trước ngày đầu kỳ – Tổng phát sinh Có trước ngày đầu kỳ

= MAX(VLOOKUP($A3, vHTTK, 4, 0) – VLOOKUP($A3, vHTTK, 5, 0) +
SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo<oNgayDau)*(vCTTKNo=$A3)) –
SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo<oNgayDau)*(vCTTKCo=$A3));0)

Nếu muốn Bảng cân đối số phát sinh phù hợp với tài khảon bất kỳ (nhập trên cột Số hiệu TK của Bảng CĐ SPS) thì sửa lại như sau:

= MAX(VLOOKUP($A3, vHTTK, 4, 0) – VLOOKUP(Số hiệu tài khoản, vHTTK, 5, 0) +
SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo<oNgayDau)*(LEFT(vCTTKNo,LEN(A3))=$A3)) –
SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo<oNgayDau)*(LEFT(vCTTKCo,LEN(A3))=$A3));0)

+ Số phát sinh Nợ trong kỳ

= SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo>=oNgayDau)*(vCTNgayGhiSo<=oNgayCuoi)*(vCTTKNo=$A3))

Nếu muốn Bảng cân đối số phát sinh phù hợp với tài khảon bất kỳ (nhập trên cột Số hiệu TK của Bảng CĐ SPS) thì sửa lại như sau:

= SUMPRODUCT(vCTSoPhatSinh*(vCTNgayGhiSo>=oNgayDau)*(vCTNgayGhiSo<=oNgayCuoi)*(LEFT(vCTTKNo, LEN(A3))=$A3))

+ Số dư Nợ cuối kỳ = Số dư Nợ đầu kỳ – Số dư Có đầu kỳ + Phát sinh Nợ – Phát sinh Có

=MAX(C3-D3+E3-F3;0)

Advertisements

3 thoughts on “Kế toán trên Excel 2: Các bảng chung & Bảng cân đối số phát sinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s