Viết mục tiêu bài học

“Mục tiêu” được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong hoạt động giáo dục. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu (trình bày được) và thực hiện được việc viết mục tiêu tốt (ở đây giới hạn trong lĩnh vực giáo dục). Để viết mục tiêu tốt, ngoài việc hiểu (trình bày…

Crosstab Query trong LINQ

Có một danh sách nhân viên viên thuộc một số phòng. Dưới đây tạo hai crosstab query để thống kê số lượng nhân viên trong một phòng theo giới tính, độ tuổi. Hai cross-tab query ở dòng 53 và dòng 62. File XAML của MainWindow: Màn hình kết quả:

Mùa hạ (thơ Nguyễn Sĩ Đại)

Rồi cũng phải đến thôi, mùa hạ Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi Hoa phượng đỏ, như cái mầu phải đỏ Anh yêu em phải cháy hết mình thôi! Vì mùa xuân chưa kịp để nên lời Chỉ thương mến sẽ sàng giăng trong mắt Tơ sợi ấy có thể rồi bay mất…

Nói với con (thơ Phương Thảo)

  Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng Con nên nghĩ suy về cách đứng thế nào Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao Đứng khom lưng trên cao thành thấp. Biết sống đủ luôn thấy mình sung túc Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo Con đừng làm cái bóng ăn theo…