Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Nói với con (thơ Phương Thảo)

  Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng Con nên nghĩ suy về cách đứng thế nào Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao Đứng khom lưng trên cao … Đọc tiếp

26/11/2016 · Để lại bình luận

Thực chất GDP là gì?

Nói chung, khi phân tích vĩ mô, thì một trong những nguồn dữ liệu thứ cấp quan trọng nhất là từ thống kê nhà nước – theo nghĩa nó là … Đọc tiếp

25/11/2016 · Để lại bình luận

Diễn giải hệ số tương quan – dễ sai lầm

Hệ số tương quan (r) đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Tuy nhiên, hệ số tương quan không cho biết biến nào là nguyên nhân … Đọc tiếp

11/11/2016 · Để lại bình luận

Kỹ năng nghiên cứu: Lập luận và trích dẫn

Nguyễn Văn Tuấn (Bài gốc tại http://vietsciences2.free.fr/vongtaylon/giaoduc/kynangnghiencuu.htm) Một bài báo đăng trên tạp chí Tia Sáng có tựa đề bắt mắt “Hiện trạng giáo dục Việt Nam nhìn từ quan … Đọc tiếp

14/08/2016 · Để lại bình luận

Tìm hiểu Độ tin cậy và Độ chính xác trong Nghiên cứu Định tính

Nahid Golafshani University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada Nguyễn Hoàng Mỹ Phương dịch Nguồn bản tiếng Anh: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf Nguồn bản dịch: https://sotaynghiencuu.blogspot.com/2014/07/tim-hieu-do-tin-cay-va-do-chinh-xac.html Độ tin cậy và độ chính xác được sử … Đọc tiếp

11/07/2016 · Để lại bình luận

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Giáo dục

LỜI NGƯỜI DỊCH Đối với người nghiên cứu, xác định đúng vấn đề và nắm vững phương pháp thực hiện, xem như đã đi được một nửa đường. Trong bối … Đọc tiếp

09/06/2016 · Để lại bình luận

Những “em” đã qua tay mình :)

1/ Khoảng 1999 – Nokia 8110 (ra đời 1996) Chiếc điện thoại đầu tiên thuộc dòng high-end của Nokia (chiếc đầu tiên dòng 8000). Do dáng cong cong của nó nên … Đọc tiếp

10/05/2016 · Để lại bình luận