Blog của Lê Văn Luật

Đời người thì có hạn mà sự học thì vô hạn!

Tìm hiểu về giáo dục đại cương (general education) ở Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ có những khác biệt khá lớn so với Việt Nam nhưng nhìn tổng quan (cái khung) thì vẫn có những điểm tương đồng. Hết phổ … Tiếp tục đọc

19/04/2017 · Để lại phản hồi

Dự báo với hồi quy tuyến tính đa biến trong Ms Excel

Dự báo giá trị trung bình: Cần dự báo khi : Khi đó ta có giá trị trung bình cần dự báo: Ta cũng có: vì: nên ta có: Nhưng … Tiếp tục đọc

24/03/2017 · Để lại phản hồi

Crosstab Query trong LINQ

Hai cross-tab query ở dòng 53 và dòng 62. Màn hình kết quả:

03/03/2017 · Để lại phản hồi

Mùa hạ (thơ Nguyễn Sĩ Đại)

Rồi cũng phải đến thôi, mùa hạ Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi Hoa phượng đỏ, như cái mầu phải đỏ Anh yêu em phải cháy hết mình … Tiếp tục đọc

14/02/2017 · Để lại phản hồi

Nói với con (thơ Phương Thảo)

  Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng Con nên nghĩ suy về cách đứng thế nào Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao Đứng khom lưng trên cao … Tiếp tục đọc

26/11/2016 · Để lại phản hồi

Thực chất GDP là gì?

Nói chung, khi phân tích vĩ mô, thì một trong những nguồn dữ liệu thứ cấp quan trọng nhất là từ thống kê nhà nước – theo nghĩa nó là … Tiếp tục đọc

25/11/2016 · Để lại phản hồi

Diễn giải hệ số tương quan – dễ sai lầm

Hệ số tương quan (r) đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Tuy nhiên, hệ số tương quan không cho biết biến nào là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

11/11/2016 · Để lại phản hồi